AMDN 55 55,00
RHMF 0 0,00
PUNT 0 0,00
PTKM 0 0,00
PODR 0 0,00
AMDN 55,00 +32.21%
RHMF 0,00 0,00%
PUNT 0,00 0,00%
PTKM 0,00 0,00%
PODR 0,00 0,00%
3MAJ 0,00 -0,00%
ACI 0,00 -0,00%
ADPL 0,00 -0,00%
ADRS 0,00 -0,00%
ADRS 0,00 -0,00%
CROBEX    1.822,60  0.00%
Podaci s 15 minutnim kaĆĄnjenjem